8.09.2009

Japanese Designers.

Japanese designers, architects, engenieers, creatives, and thinkers from Kenya Hara’s book Designing Design
shigeru ban
masahiko sato
kengo kuma
kaoru mende
kosuke tsumura
naoto fukasawa
norihide imagawa
tadasu ohe
akio okumura
kaoru kasai
kanji hayashi
mayumi miyawaki
shin sobue
toyo ito
shuhei hasado
yasuhiro suzuki
shunji yamanaka
keiko hirano
masayo ave
reiko sudo
kazunari hattori
/

Similar Posts: